Ordenança de preus públics del Telecentre

PREU D'ÚS DELS ORDINADORS
Carnet de Soci: 3€ (a la vida)
Pac mínim d'ús del telecentre: 0,50€ / 30 min.

TIPUS D'USUARIS
Els estudiants de la UOC, IOC, UDL, UNED i els majors de 60 anys tenen accés gratuït als ordinadors.

Els socis del telecentre tenen dret a 1 hora gratuïta al dia (no acumulable).

PREUS D'IMPRESSIÓ I FAX
Impressió / fotocòpia A4 b/n: 0,05€
Impressió / fotocòpia A3 b/n: 0,20€
Impressió / fotocòpia A4 color: 0,15€
Impressió / fotocòpia A3 color: 0,30€

Impressió plotter A2 b/n: 3€ *
Impressió plotter A1 b/n: 5€ *
Impressió plotter A0 b/n: 6€ *

Impressió plotter A2 color: 11€ *
Impressió plotter A1 color: 16€ *
Impressió plotter A0 color: 22€ *

* paper normal 90 grs

Impressió plotter A0 b/n amb paper Vinyl 179grs: 19€
Impressió plotter A0 Color amb paper Vinyl 179grs: 35€

Impressió plotter B0 b/n amb paper Photo 190grs: 12€
Impressió plotter B0 Color amb paper Vinyl 190grs: 35€

PREUS D'ALTRES SERVEIS
Lloguer aula informàtica: 30 €/hora
Lloguer de material: 5 €/dia

Els socis tenen un 50% de descompte en la majoria de cursos.
Els preus estan regulats per la ordenança general reguladora de preus públics de setembre de 2013