Què es diu de #femsobira a les xarxes socials?

Visiteu el mur a: https://tagboard.com/femsobira/239139

#femsobira on Tagboard