Taller d'orientació "El joc de l'emprenedor" a alumnes de 4t d'ESO del SES Morelló d'Esterri d'Àneu

Els passats dimarts 4 i 11 de novembre vam realitzar amb alumnes de 4t d'ESO del SES Morelló d'Esterri d'Àneu uns tallers pilot d'orientació anomenat "El joc de l'emprenedor" impartits per l'empresa Tàctica360º, arrel d'una demanda del propi centre educatiu. L'actuació l'ha promogut el CEDER i l'hem desenvolupat des de la Oficina Jove.

El taller consistia en dues sessions de dues hores cadascuna en les què es proposaven dinàmiques d'autoconeixement als alumnes i els predisposava a començar a reflexionar sobre quins projectes de futur tenien i quins àmbits o activitats els atrauen més.

Algunes de les dinàmiques han estat:

  • Identificar habilitats
  • Identificar actituds i valors
  • Reflexionar sobre les limitacions que provoca la por al fracàs
  • Projectar una idea posant en pràctica la pròpia creativitat

Encara estem valorant el resultat del taller entre els assistents i els promotors per orientar les properes intervencions en funció dels encerts i dels aspectes a millorar en aquesta primera intervenció.

Alguns dels encerts que destaquem són:

  • El promoure el reconeixement de les qualitats personals dels companys de classe en positiu. Ens ha sorprès positivament la bona resposta a aquesta activitat i creiem que és un bon punt de partida per a millorar dinàmiques de grup i afavorir la predisposició dels alumnes a continuar treballant l'autoconeixement entre altres aspectes.
  • Alguns dels alumnes s'han començat a qüestionar i a pensar sobre els seus projectes de futur i com s'hi orienten.

Alguns dels aspectes a millorar són:

  • Afinar les dinàmiques que poguem proposar adequades al grup i circumstàncies. És important provocar canvis en les dinàmiques de grup establertes per a poder aprofundir en les intervencions.
  • Intentar mantenir la coherència de les intervencions al mateix temps que afinem a trobar el cor del què cada grup d'alumnes necessita reforçar, per establir una estratègia amb sentit i que pugui donar millors resultats a mig termini.

Les properes intervencions han d'anar encaminades a connectar i potenciar les motivacions personals dels alumnes, aprofundint en el seu autoconeixement.