Serveis d'habitatge - Oficina Jove

Borsa d'habitatge compartit

Busques o vols oferir un habitatge compartit? Publica i/o consulta anuncis per compartir habitatge amb altres persones. Aquest és un servei de difusió sense intermediació ni garanties de l'Oficina Jove.

Oficina Local d'habitatge i borsa habitatge social

Busques un pis de lloguer? Consulta la Borsa d'habitatge i els seus serveis

La Borsa d'Habitatge de Lloguer del Pallars Sobirà és un programa de mediació de l’Administració pública entre persones propietàries i persones llogateres per fomentar la disposició d’habitatges destinats al lloguer social.

La borsa facilita l’entesa directa i eficaç entre arrendatari i arrendador, ofereix avantatges econòmics, jurídics i tècnics als llogaters i garanties pel que fa al cobrament i al bon ús de l’habitatge als propietaris mitjançant la subscripció d’assegurances de caució i multirisc.

La Borsa de Lloguer està integrada a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social. Aquest programa es desenvolupa amb conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Direcció general de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Consulteu habitatges i preus disponibles a la borsa d'habitatge onlinehttp://habitatge.pallarssobira.cat

Avantatges:

 • Confiança i atenció personalitzada.
 • Servei totalment gratuït.
 • Tramitació del contracte de lloguer.
 • Suport i seguiment mensual d'incidències.
 • Preus assequibles.

Requeriments per a les persones llogateres:

 • Tenir plena capacitat per contractar i obligar-se.
 • Poder demostrar ingressos regulars.
 • Cap dels membres de la unitat arrendatària pot tenir un habitatge en propietat, amb l’excepció dels majors de 65 anys.

Serveis:

 • Gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació
 • Gestió de sol·licituds de test de l’edifici (TEDI)
 • Assessorament sol·licitud d’inspeccions tècnica de l’edifici (ITE)
 • Gestió de sol·licituds d’informes interns d’idoneïtat
 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat i inspecció de condicions d’habitabilitat.
 • Assessorament i informació en tot el relacionat amb l’habitatge
 • Gestió sol·licitud prestació pel pagament del lloguer
 • Gestió i sol·licitud de prestacions econòmiques d'urgència especial
 • Informació i tràmits d'HPO de Sort
 • Registre de sol·licitans d'habitatges de protecció oficial i per a Borsa d'Habitatge

Per consultes sobre la "moratòria" dels desnonaments (Decret 27/2012)

Noves línies d'atenció telefònica sobre el deute hipotecari 93 114 60 11 i 93 114 54 53 

 • Aquests nous telèfons són per atendre exclusivament les consultes sobre aquesta problemàtica.
 • Les trucades s'atendran de dilluns a divendres de 8 h del matí a les 8 h de la tarda.

Ofideute - Petició d'assessorament sobre el deute hipotecari

Document de Preguntes i Respostes freqüents respecte el decret 27/2012

Llistat d'Arquitectes i arquitectes tècnics del Pallars Sobirà (Font de dades - contacte per afegir-ne un)

Dades de contacte del servei:

Oficina Local d’Habitatge del Pallars Sobirà
C/ mig, 9 25560 SORT (Consell Comarcal)
T. 973 62 01 07
olh@pallarssobira.cat
Horaris: dilluns, dimecres i divendres d'11 a 13.30h (a Sort al Consell Comarcal) 2n i 4t dimecres de mes d'11 a 13h (a Esterri d'Àneu a l'Ajuntament). Cal concertar cita prèvia.