Serveis d'educació - Oficina Jove

En l'àmbit de l'educació destaquen, més enllà d'actuacions puntuals diverses, els projectes permanents següents:

 • Programa "No perdis el Nord!"
  Aquest és un programa de suport a l’educació emocional per a adolescents, i és l'evolució del programa de Salut Activa, que fins ara englovaba les Jornades de Salut Activa i la Taula Sectorial d’Atenció a la Infància i adolescència. L'actual programa "No perdis el Nord!" sorgeix de la necessitat d’ampliar l’abast del projecte i centrar el conjunt d’actuacions de prevenció de riscos psicosocials i de salut dels adolescents i joves en el reforç de les competències i habilitats emocionals d’aquests. Podeu trobar més informació del programa al web oficial del programa.
  Fins al moment el programa consta de tres àmbits d'actuació:
  • El professorat i pares/mares: S'ofereixen recursos i formació al professorat per a l'aplicació a l'aula o a casa de conceptes i tècniques per a reforçar l'educació emocional dels adolescents.
  • Els alumnes: Es proposen un conjunt d'actuacions en l'àmbit de les tutories per tal d'exercitar habilitats emocionals dels joves. Aquestes actuacions culminen amb la celebració de les jornades de Salut Activa a Planes de Son.
  • La ciutadania: Fins al moment les actuacions destinades a la població en general són actuacions de divulgació com el programa d'entrevistes d'experiències vitals significatives "No perdis el nord!"
  • Els serveis públics d'atenció a la infància i adolescència: A través de la taula sectorial d'atenció a la infància i adolescència es coordinen algunes d'aquestes actuacions, es posa en comú informació rellevant, es revisen i coordinen els protocols vigents i s'organitzen les jornades de Salut Activa anuals. Aquesta taula està formada pels serveis socials comarcals, l'àrea bàsica de salut, els mossos d'esquadra i els serveis de joventut.

Responsables: Aram, Sílvia i Adelaida

 • Fem Escola
  Fins al moment és un catàleg que recull les propostes educatives adreçades als centres educatius dels conjunt d'organitzacions i professionals de la comarca. L'objectiu és facilitar l'intermediació entre aquesta oferta i les demandes dels centres educatius així com promoure la divulgació d'aquesta tasca educativa. Consulta el projecte. També podeu presentar la vostra proposta d'activitat omplint un formulari online.
  Responsables: Aram i Marc