Resultats de l'Enquesta Jove 2016

Presentació

En primer lloc moltes gràcies a tots i totes per participar! Aquest és un instrument útil per tots plegats per tenir molt en compte (interpretant-lo adequadament) per orientar, reorientar projectes i serveis i també per tenir alguns indicadors de feedback. També ha estat un exercici per identificar errades en el plantejament de l'enquesta ; )

Consulta els resultats en bruts de l'enquesta jove 2016 per franges d'edat

Resultats de l'enquesta jove 2016 de 16 a 34 anys