Curs "Com treballem l'educació emocional amb adolescents?"

En el marc del projecte d'educació i salut "No perdis en nord!" vam adreçar una proposta formativa a educadors (prioritzant educadors de secundària), que es va realitzar entre octubre i novembre de 2014, amb l'objectiu de definir propostes d'intervenció i reflexionar sobre com treballem l'educació emocional a les aules.

El curs, a càrrec de la psicòloga Carina Gabriel, constava de 30h (21h lectives i 9 de treball autònom) repartides en 7 sessions que es desenvolupaven els dimecres de 16 a 19h, del 8 d’octubre al 19 de novembre de 2014 al Telecentre de Sort (Pallars Sobirà).

El programa del curs, tot i que es va treballar en ordre i en profunditats diferents segons el tema i d'acord amb la dinàmica del grup, va ser el següent. Algún dels temes com les habilitats socials i l'assertivitat no es va arribar a desenvolupar per manca de temps, tot i que hi havia programades xerrades complementàries que si tocaven aquest tema. Arrel del curs s'ha generat un espai virtual privat d'intercanvi de recursos entre els assistents que caldrà veure si prospera o no.

PROGRAMA DEL CURS

BLOC 1 • AUTOCONEIXEMENT

 • Qui sóc, on vaig i amb qui
 • Descobriment d’un mateix
 • Consciència de punts forts i dèbils

BLOC 2 • L ‘EDUCACIÓ EMOCIONAL

 • Importància
 • Objectius
 • Les emocions, què són, quines són i com funcionen
 • Gestionar i expressar les emocions

BLOC 3 • TEORIA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

 • Origen
 • Tipus d’intel·ligències
 • Taula resum de les intel·ligències múltiples

BLOC 4 • LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

 • La intel·ligència intrapersonal
 • L’autoestima
 • Elements que intervenen en la seva formació
 • Característiques de les persones amb bona autoestima
 • L’autoregulació
 • Tècniques d’autocontrol
 • La motivació
 • L’optimisme
 • La intel·ligència interpersonal
 • L’empatia
 • L’escolta activa
 • L’assertivitat
 • Característiques de les conductes assertiva, passiva i agressiva
 • Característiques de les persones assertives
 • Tècniques assertives

BLOC 5 • L’EDUCACIÓ EMOCIONAL A L’INSTITUT

 • L’educació emocional i el currículum
 • Justificació i avantatges
 • Com i quan cal treballar-la
 • La implicació de les famílies
 • Com l’apliquem?
 • Crear un bon ambient a l’aula
 • La nostra relació amb l’alumnat
 • Foment de l’atenció i la reflexió
 • Les habilitats socials
 • Objectius
 • Importància
 • Programa d’habilitats socials
 • Resolució de conflictes
 • Actituds davant un conflicte
 • Com treballar la resolució de conflictes