Ajuts per al pagament de l'habitatge

A continuació t’indiquem les línies d’ajut que existeixen actualment per a nous sol·licitants. Comprova’n els requisits, els terminis i la documentació a aportar.

 • Prestacions per al pagament del lloguer. Any 2016  
  Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.
  • El període de presentació de sol·licituds s’inicia el 15 d'abril de 2016 i finalitza:
   • Per persones beneficiàries de les prestacions econòmiques d’urgència especial: el 15 de juny de 2016
   • Per a persones que han signat contractes de lloguer a través de les Borses de mediació per al lloguer social o d’habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre: el 31 d’octubre de 2016
     
 • Prestacions econòmiques d'urgència especial per a l'habitatge  
  Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a persones que han contret deutes en relació amb l’habitatge, amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència.
  Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.
   
 • Subvencions per al pagament de lloguer  
  Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.
  • El període de presentació de sol·licituds s'inicia el 15 d'abril de 2016 i finalitza el 15 de juny de 2016

Per a més informació podeu contactar amb l'Oficina Local d'Habitatge del Pallars Sobirà:

Oficina Local d'Habitatge

Visites concertades en l'horari i llocs següents:

 • dilluns, dimecres i divendres d'11 a 13.30h (Sort al Consell Comarcal)
 • 2n i 4t dimecres de mes d'10 a 13h (Esterri d'Àneu a l'Ajuntament)