Esplai naturalista i Punt Juvenil del Parc Natural

Neix el Punt Juvenil i l’Esplai Naturalista del Parc Natural que crearà un espai de trobada els dissabtes, fent cloenda amb unes estades naturalistes en un Refugi del Parc Natural

Gràcies a l’Ajut atorgat des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i des del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Obaga ha engegat la iniciativa de crear un nou espai de trobada per a infants i joves amb interès naturalista i per l’entorn, residents a la comarca del Pallars Sobirà.

Des del Departament, del Parc Natural de l’Alt Pirineu i d’Obaga es confia plenament en la necessitat d’aquesta tasca engrescadora pels infants i joves de la comarca, per donar sortida als seus interessos i ajudar a formar els adults que tindran cura del nostre territori.

Punt juvenil del parc Natural Esplai naturalista del Parc

El  PUNT JUVENIL  es desenvoluparà durant els matins dels dissabtes entre abril i juny, amb algunes sortides de tot el dia, per tal de motivar i donar sortida als joves de la comarca. Algunes de les activitats previstes seran la descoberta d’alguns miradors del PNAP, descoberta de la fauna del parc, de les papallones, micromamífers, cultura medieval...

El Punt Juvenil farà cloenda amb unes estades naturalistes de 7 dies, en un Refugi del Parc, d’immersió absoluta en el medi natural i sociocultural, potenciant l’estima per l’entorn i la creació de xarxa de joves del territori

Més informació: Punt Juvenil del Parc Natural

L’ESPLAI NATURALISTA del Parc ESNAT tindrà punt de trobada els dissabtes a la tarda d’abril a juny, amb tres sortides de tot el dia, per tal de crear un espai de lleure ambiental i sociocultural que per ara, manca a la comarca. Les activitats es combinaran per tal de potenciar el màxim el territori, amb el punt de partida a Llavorsí, però amb sortides per a valls veïnes. Algunes de les activitats seran la descoberta del paisatge, cerca de rastres carboners, flors que curen i flors que maten...

L’EsNat acabarà amb unes estades naturalistes de quatre dies en un Refugi del Parc Natural, per tal de fer cloenda de l’experiència viscuda i endinsar-nos encara més, al coneixement i estima del Parc.

Més informació:Esplai Naturalista del Parc Natural

Seguiment de papallones Seguiment de micromamifers Activitats educacio ambiental

Objectiu general

Dinamitzar mitjançant accions i activitats d’educació ambiental als joves del territori per facilitar el coneixement del seu entorn natural i sociocultural vinculat dins del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

A qui adrecem la proposta?

Als joves del Pallars Sobirà  amb edats compreses entre els 12 i els 16  anys que tinguin inquietuds naturalistes i els agradi viure, conèixer i compartir experiències relacionades amb el medi que siguin perdurables en el seu record.

Quan 

Els següents dissabtes de 10.00h a 14.00h, amb 2 sortides de dia sencer, del dia 11 d'abril al 20 de juny, amb una estada en un Refugi del Parc Natural del dia 29 de juny al 5 de juliol

On

Gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Llavorsí, és en aquest poble on hi farem el camp base de les sortides i de les activitats

Què farem 

Activitats relacionades amb el coneixement de l'entorn, amb estudis naturalistes d'observació o seguiment de fauna, activitats de cohesió de grup, excursions...

En els pares interessats els hi farem arribar un calendari amb les sortides previstes

El preu 

  • El preu de la inscripció al Punt Juvenil és de 3€ per cada dissabte i participant.

  • El preu de les estades naturalistes es concretarà més endavant, tot i que serà molt econòmic gràcies a l'Ajud obtingut

A tenir en compte

  • La inscripció podrà ser en funció de les necessitats dels participants, i per tant, no caldrà inscriure's al Punt Juvenil de forma continuada (tot i que ho recomanem)

  • El dia 23 de març es farà una reunió informativa per als pares i joves interessats, on es facilitarà una planificació més detallada dels dies i sortides del Punt Juvenil

Objectiu general

Dinamitzar mitjançant accions i activitats d’educació ambiental adreçades als infants del territori per que puguin conèixer i percebre l’entorn natural i sociocultural del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

A qui adrecem la proposta?

Als infants del Pallars Sobirà  amb edats compreses entre els 6 i els 11 anys que tinguin inquietuds naturalistes i els agradi viure, conèixer i compartir experiències relacionades amb el medi per tal que siguin perdurables en el seu record.

Quan 

Els següents dissabtes de 17.30h a 20.00h. Amb 3 sortides de dia sencer i unes estades de natura del 25 al 28 de juny al Refugi de la Vall de Siarb, del Parc Natural de l'Alt Pirineu

On

Gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Llavorsí, és en aquest poble on hi farem el camp base de les sortides i de les activitats

Què farem 

Activitats relacionades amb el coneixement de l'entorn, amb activitats i gincames naturalistes , activitats de cohesió de grup, excursions...

En els pares interessats els hi farem arribar un calendari amb les sortides previstes

El preu 

  • El preu de la inscripció a l'EsNat és de 3€ per cada dissabte i participant.

  • El preu de les estades naturalistes es concretarà més endavant, tot i que serà molt econòmic gràcies a l'Ajud obtingut

A tenir en compte

  • La inscripció podrà ser en funció de les necessitats dels participants, i per tant, no caldrà inscriure's l'EsNat de forma continuada (tot i que ho recomanem)

  • El dia 23 de març es farà una reunió informativa per als pares i nens interessats, on es facilitarà una planificació més detallada dels dies i sortides de l'EsNat

Comentaris

Notícia a la premsa

El Pallars digital es fa ressò del projecte en aquesta notícia: http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/3755/nou/punt/trobada...