<h4>Avís legal</h4>

<p>L’ús d’aquest web, <a href="http://www.fempirineu.cat">www.fempirineu.cat</a> i/o <a href="http://www.femsobira.cat/">www.femsobira.cat</a> implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.</p>

<ol>
<li>
<h5>DADES IDENTIFICATIVES</h5>
En compliment del deure d’informació establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa de les dades identificatives de l’entitat propietària dels dominis <a href="http://www.fempirineu.cat">www.fempirineu.cat</a> i <a href="http://www.femsobira.cat/">www.femsobira.cat</a> Entitat: <strong>Consell Comarcal del Pallars Sobirà</strong> Domicili social: c/ Mig, 9 SORT 25560 NIF: P-7500010I Telèfon: 973 62 01 07 Adreça electrònica: <a href="mailto:info@fempirineu.cat">info@fempirineu.ca</a> i <a href="mailto:consell@pallarssobira.cat">consell@pallarssobira.cat</a> De la mateixa manera, s'informa que Fem Pirineu i Fem Sobirà són una marca que usa el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i, sota la qual, ofereix diversos serveis, entre els quals els prestats sota els dominis d'Internet esmentats. La gestió i coordinació d'aquests serveis es porta a terme des de l'Oficina Jove del Pallars Sobirà (podeu contactar-hi a oficinajove@pallarssobira.cat / 973 620 999)</li>
<li>
<h5>USUARIS</h5>
L’accés i/o ús d’aquest lloc web propietat de El Consell Comarcal del Pallars Sobirà atribueix la condició d’USUARI, el qual accepta, des de l’esmentat accés i/o ús, les condicions generals d’ús incloses en aquest avís legal i en el cas de registrar-se com a usuari aleshores declara ser major de 13 anys.</li>
<li>
<h5>ÚS DEL PORTAL</h5>
El lloc web <a href="http://www.fempirineu.cat">www.fempirineu.cat</a> i <a href="http://www.femsobira.cat">www.femsobirà.cat</a> proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents al Consell Comarcal del Pallars Sobirà o derivats d’un acord de llicència amb tercers o pertanyents a l’usuari que els ha publicat en qualitat d’usuari registrat i segons la llicència general que s’atorga als contingut del portal i als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat es fa extensiva al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En el cas que es produeixi aquest registre, l’USUARI haurà de facilitar i mantenir de forma veraç, exacta, actualitzada i completa la informació sobre la seva identitat. A més, es compromet a fer un ús diligent de les claus d’accés (codi d’usuari i contrasenya) que se li puguin proporcionar durant el registre, a no posar-les a disposició de tercers, i a comunicar-ne al portal / Consell Comarcal del Pallars Sobirà la pèrdua o robatori i el possible accés que en pugui fer un tercer. L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web sense incórrer en activitats que puguin ser considerades illícites o illegals, que infringeixin els drets de El Consell Comarcal del Pallars Sobirà o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. El Consell Comarcal del Pallars Sobirà no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i els advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicacions. Sobre els canals i eines de participació habilitats en els llocs web <a href="http://www.fempirineu.cat">www.fempirineu.cat</a> i <a href="http://www.femsobira.cat">www.femsobirà.cat</a>, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes o pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultin adequats per a la seva publicació prèvia denuncia o no d’un tercer usuari. En qualsevol cas, El Consell Comarcal del Pallars Sobirà no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris en els diversos mecanismes de participació habilitats en aquest lloc web.</li>
<li>
<h5>PROTECCIÓ DE DADES</h5>
El Consell Comarcal del Pallars Sobirà complirà estrictament la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la privacitat i confidencialitat d’aquelles dades de caràcter no públic. Per utilitzar algun dels continguts i/o serveis del portal o tenir-hi accés, El Portal / Consell Comarcal del Pallars Sobirà pot demanar l’emplenament de formularis que impliquin el tractament de dades de caràcter personal. En aquest cas, l’usuari dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza El Consell Comarcal del Pallars Sobirà a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar la seva sollicitud, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). L’usuari resta informat que les seves dades de caràcter personal podran ser cedides a tercers per complir la seva sollicitud. Així mateix, l’usuari del web que faciliti dades de caràcter personal al Portal / Consell Comarcal del Pallars Sobirà resta assabentat que podrà exercir davant el mateix els drets d’accés, rectificació, cancellació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD, fent arribar la corresponent sollicitud, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, a la Seu del Consell Comarcal del Pallars Sobirà (carrer del mig, 9 SORT 25560), a través d'un correu electrònic a l'adreça <a href="mailto:info@fempirineu.cat">info@fempirineu.ca</a> o a través dels formularis i accessos habilitats a l’efecte del propi web <a href="http://www.fempirineu.cat/">www.fempirineu.cat</a> i/o <a href="http://www.femsobira.cat/">www.femsobira.cat</a>. El Consell Comarcal del Pallars Sobirà adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant l’entorn web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Les comunicacions que faci l’usuari del web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació protegit per mitjà d’usuari i contrassenya, establert amb l’objectiu de garantir, en la mesura que sigui possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris. Aquest sistema pot criptografiar o no la informació transmesa entre l’usuari i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà. L’usuari pot verificar si es troba en un entorn segur comprovant l’existència d’un cadenat tancat que apareixerà normalment just davant de la URL a la barra de navegació del navegador (segons el navegador, el símbol i la posició en la interfície pot variar; per exemple, una clau a la part inferior de la pantalla) i per mostrar el protocol https:// en comptes de l’habitual http://. Per a més seguretat, es recomana a l’usuari que consulti l’ajuda del seu navegador per comprovar que està en un entorn segur.

<ul>
<li>
<h5>POLÍTICA DE GALETES</h5>
El Consell Comarcal del Pallars Sobirà utilitza galetes (cookies) pròpies i de tercers al seu llocs web per tal de poder millorar els serveis que hi presta. En cap cas s’utilitzen galetes, per part del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, l’usuari pot consultar la pàgina de Política de galetes del portal / Consell Comarcal del Pallars Sobirà.</li>
</ul>
</li>
<li>
<h5>PROPIETAT INTELLECTUAL I INDUSTRIAL</h5>
Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, els sons, les bases de dades, i tot altre material en qualsevol altre format, són propietat de El Consell Comarcal del Pallars Sobirà i dels ens de gestió que hi estan vinculats, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts al Consell Comarcal. Tot aquest material està sota l’empara de la legislació de protecció de la propietat intellectual. Els titulars es reserven les accions oportunes per restituir els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intellectual sobre aquests continguts. El codi font d’aquest portal està sota la llicència GPL versió 2 o versió 3 i és compatible amb Affero General Public License (AGPL) versió 3 i està disponible al repositori de github següent: <a href="https://github.com/">https://github.com/...</a> Tanmateix si es fa servir aquest codi s’ha de citar expressament i de forma pública i visible en els productes webs derivats la font original “Basat en el portal fempirineu.cat” sense perjudici de declarar també el que correspongui sobre la plataforma Drupal® sobre la qual s’implementa el portal. Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es tingui l’autorització expressa i per escrit de El Consell Comarcal del Pallars Sobirà o es compleixin les “Condicions de còpia i distribució” incloses en aquest avís legal. S’autoritza l’usuari a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en el lloc web exclusivament per a l’ús personal, privat i no lucratiu, això és, sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre el seu origen i el símbol de copyright i/o les notes de propietat industrial dels seus titulars. L’usuari ha d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui installat a les pàgines de El Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de El Consell Comarcal del Pallars Sobirà i dels ens de gestió que hi estiguin vinculats que apareguin al web o sobre els quals es doni informació.

<ul>
<li>Condicions de còpia i distribució Els continguts d'aquesta pàgina web es publiquen sota una llicència de "Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (by-nc-nd) 3.0 Espanya" de Creative Commons. Això significa que és permesa la lliure còpia, distribució i comunicació pública dels textos publicats en aquesta pàgina web, sempre i quan:
<ul>
<li>S'esmenti l'autor.</li>
<li>S'esmenti la font: <a href="http://www.fempirineu.cat/">www.fempirineu.cat</a> i/o <a href="http://www.femsobira.cat/">www.femsobira.cat</a></li>
<li>No se'n creï obra derivada.</li>
<li>No se'n faci un ús comercial.</li>
<li>Se'n respecti la contextualització original.</li>
</ul>
Queden exclosos d'aquesta llicència (i, per tant, a l'empara de les llicències "tots els drets reservats" de la legislació vigent sobre la propietat intellectual) totes les fotografies, les informacions de mitjans de comunicació externs i qualsevol altre material en què així s'indiqui.</li>
</ul>
</li>
<li>
<h5>EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT</h5>
El Consell Comarcal del Pallars Sobirà no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el seu funcionament. Tot i adoptar totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Diputació, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions illegítimes fora del control del Consell Comarcal. La informació administrativa facilitada a través del lloc web del Portal / Consell Comarcal del Pallars Sobirà no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.</li>
<li>
<h5>MODIFICACIONS</h5>
El Consell Comarcal del Pallars Sobirà es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.</li>
<li>
<h5>ENLLAÇOS</h5>
El Consell Comarcal del Pallars Sobirà posa a disposició dels usuaris enllaços a efectes purament informatius, però sense que el Consell Comarcal del Pallars Sobirà conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web aliens als quals s’estableixen enllaços. Per això, El Consell Comarcal del Pallars Sobirà no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç des d’aquest lloc web. L’establiment d’un enllaç des d’un lloc web aliè cap al lloc web de El Portal / Consell Comarcal del Pallars Sobirà no suposa que entre el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i el titular de l’altre lloc web hi hagi cap tipus de vincle o relació jurídica. El Consell Comarcal del Pallars Sobirà no serà responsable dels continguts o serveis oferts al web des del qual es fa l’enllaç.</li>
<li>
<h5>DRET D’EXCLUSIÓ</h5>
El Consell Comarcal del Pallars Sobirà es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.</li>
<li>
<h5>GENERALITATS</h5>
El Consell Comarcal del Pallars Sobirà perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.</li>
<li>
<h5>MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ</h5>
El Consell Comarcal del Pallars Sobirà podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, les quals seran degudament publicades en el mateix web. La vigència d’aquestes condicions aniran en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per unes altres i degudament publicades.</li>
<li>
<h5>LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ</h5>
Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, i els jutjats de Lleida seran els únics competents en aquesta matèria. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.</li>
</ol>

<p>Política de galetes</p>

<p>En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i de la Directiva comunitària 2009/136/CE, us informem sobre l’ús de galetes als webs del portal Fempirineu.cat.</p>

<h4>QUÈ ÉS UNA GALETA I PER A QUÈ SERVEIX?</h4>

<p>Una galeta, o cookie, en anglès, és un fitxer que es descarrega al vostre ordinador o dispositiu mòbil a l’accedir a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer l’usuari. Per aquest motiu, són imprescindibles per accedir a serveis en què l’usuari s’ha d’identificar, com al correu web o la gestió dels blocs.</p>

<h4>QUIN TIPUS DE GALETES UTILITZA FEMPIRINEU.CAT?</h4>

<ul>
<li>Galetes tècniques. Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través dels nostres llocs web i l’ús de les diferents opcions o serveis que s'ofereixin, com ara controlar el trànsit i la comunicació de dades, crear continguts, fer comentaris, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, fer la sollicitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió o compartir continguts a través de xarxes socials.</li>
<li>Galetes de personalització. Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari, com ara serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.</li>
<li>Galetes d’anàlisi. Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i l’anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per a això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim. Amb aquesta finalitat, el portal utilitza Google Analytics®, un servei d’estadístiques web ofert gratuïtament per Google®.</li>
<li>Tipus de galetes segons el seu venciment</li>
<li>Les galetes utilitzades pel Portal poden tenir els tipus de venciment següents:
<ul>
<li>De sessió. Amb venciment quan l’usuari surt de la sessió.</li>
<li>De servei. Relacionades amb algun servei personalitzat dins del lloc web, amb venciment inferior a 24 hores.</li>
<li>Persistents. Queden permanentment installades al navegador de l’usuari i són activades cada vegada que visita el lloc web, sempre que no se’n desactivi l’ús.</li>
</ul>
</li>
</ul>

<h4>COM ES POT ELIMINAR I DESACTIVAR L’ÚS DE LES GALETES?</h4>

<p>Per permetre, bloquejar o eliminar les galetes installades al vostre equip, heu d’accedir a les opcions de configuració del navegador amb el qual accediu al web. A través dels següents enllaços podeu trobar més informació per a cadascun dels principals navegadors:</p>

<ul>
<li><a href="https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ca">Google Chrome</a></li>
<li><a href="http://support.mozilla.org/ca/kb/enable-and-disable-cookies-website-pref... Firefox</a></li>
<li><a href="https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ca">Internet Explorer</a></li>
<li><a href="http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html">Opera</a></li>
<li><a href="http://support.apple.com/kb/ph5042">Safari</a></li>
<li><a href="https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ca">Safari per a IOS (iPhone i iPad)</a></li>
<li><a href="https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=ca">Chrome per a Android</a></li>
</ul>

<p>Si voleu retirar en qualsevol moment el vostre consentiment relacionat amb aquesta política de galetes, haureu d’eliminar les que estiguin emmagatzemades a través dels ajustaments i les configuracions del vostre navegador d’Internet. Per ampliar la informació sobre com podeu gestionar les galetes, podeu visitar el web <a href="http://www.aboutcookies.org/">http://www.aboutcookies.org</a> [en anglès] o visualitzar el vídeo que enllacem: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8LaTgXMhgtE">https://www.youtube.com/wat...

<h4>QUI FA SERVIR LES GALETES D’AQUEST PORTAL?</h4>

<p>La informació obtinguda per les galetes és tractada únicament pel portal. Tot i això, cal tenir present que el Portal utilitza galetes de tercers, i que la informació que es recull a través d’aquestes queda allotjada en servidors externs a Fempirineu.cat. Aquest és el cas de les dades recollides per Google Analytics® per exemple o per serveis externs com poden ser youtube.com, facebook, google+, twitter, etc.</p>

<h4>GOOGLE ANALYTICS</h4>

<p>Aquest servei d’anàlisi web és prestat per la companyia nord-americana Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043). La informació que genera la galeta relativa a l’ús del lloc web (inclosa la vostra adreça IP) serà directament enviada i arxivada per Google en els seus servidors. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista d’ús del nostre lloc web, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc web i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la vostra adreça IP amb qualsevol altra dada de què disposi. En el cas que vulgueu evitar que Google Analytics reculli informació durant la vostra navegació, podeu deshabilitar l’ús de galetes (vegeu l’apartat anterior) o installar-vos un <a href="https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es">complement per al navegador</a> dissenyat per la mateixa companyia per inhabilitar la recollida d’informació.</p>

<h4>CONSENTIMENT</h4>

<p>Una vegada estigueu informats sobre la nostra política de galetes, si continueu navegant entendrem que accepteu l’ús de galetes, tant pròpies com de tercers, en els nostres webs i aplicacions. Si rebutgeu la installació de galetes, podreu continuar fent servir els nostres llocs web, tot i que l’ús d’alguns dels serveis podrà ser limitat i, per tant, la vostra experiència als nostres llocs web podria resultar menys satisfactòria.</p>

<h4>GALETES DE LLOCS WEB DE TERCERS</h4>

<p>El portal està present en diverses plataformes web de tercers, majoritàriament xarxes socials, i, en alguns casos, El portal insereix contingut provinent d’aquestes en el propi lloc web. En ambdós casos, és possible que aquestes plataformes de tercers disposin de galetes pròpies. El Portal no té control sobre aquestes galetes i, per aquest motiu, recomana als usuaris revisar la política de seguretat de cada una d’aquestes plataformes.</p>

<ul>
<li>El Portal a Facebook: <a href="https://www.facebook.com/help/cookies">Página de galetes de Facebook</a>.</li>
<li>El Portal a Twitter. <a href="https://twitter.com/privacy">Página de privacidad de Twitter</a>.</li>
<li>El Portal a Flickr. <a href="http://info.yahoo.com/privacy/es/yahoo/cookies/">Centre de privacitat de Yahoo!</a>.</li>
<li>El Portal a Google+, YouTube, Google Maps i local. <a href="http://www.google.com/intl/ca/policies/technologies/types/">Pàgina de galetes de Google</a>.</li>
</ul>

<p>En el cas que algun usuari de Fempirineu.cat vulgui compartir algun dels continguts del nostre lloc web mitjançant alguna xarxa social externa, ha de tenir present que aquesta última podria utilitzar també alguna galeta en el moment del registre. En aquest cas, Fempirineu.cat tampoc té cap control sobre aquestes galetes.</p>