Subvencions per projectes de millora de l'ocupabilitat juvenil

A continuació es detallen les convocatòries i ajuts que ha tret el Serveis d'Ocupació de Catalunya per projectes a executar durant 2015-2016: (dins el marc del Programa Nacional de Garantia Juvenil)

  • Subvenció de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa

Subvenció per afavorir la incorporació al mercat laboral de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l’economia social i cooperativa, i s’obre la convocatòria pluriennal per als anys 2015 i 2016.

Data límit de presentació dels projectes: 31 d’octubre del 2016 – concurrència competitiva, és a dir, fins que s'acabi la partida pressupostària.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6963/1445928.pdf

  • Projectes singulars:

L’objectiu dels projectes singulars és reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves desocupades i no integrades en el sistema d’educació o bé de formació, mitjançant una o més actuacions incloses en els quatre blocs de mesures en què s’estructura el Catàleg del Sistema Nacional de Garantia Juvenil: suport a l'activació, la millora de l'ocupabilitat, foment de l'emprenedoria i suport a la contractació. 

Data límit de presentació de projectes: 10 de novembre de 2015

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/empreses/convocatories/ajuts_subv/2015/Projectes_singulars_2015.html

  • Programes integrals:

Aquest programa ofereix, d'una banda, serveis d’orientació i tutorització per als joves que no estudies ni treballen, i de l'altra, formació i adquisició d’experiència professional. Així mateix, el programes integrals es desenvolupen en tres etapes diferents, les quals inclouen una o més accions. Aquestes etapes són: acollida, orientació i disseny del full de ruta de l’itinerari personal; execució del full de ruta personal, i inserció laboral i/o retorn al sistema educatiu.

Data límit de presentació de projectes: 7 de novembre de 2015. 

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/empreses/convocatories/ajuts_subv/2015/Programes_Integrals_2015.html

  • Programa TLN Mobilicat

Aquest programa d'adreça a les persones joves  que per circumstàncies diverses no han finalitzat estudis postobligatoris, o no han disposat encara de la seva primera oportunitat i experiència laboral, i necessiten acompanyament per a un procés d'orientació i una experiència pràctica d'aprenentatge personal i professional, per dirigir les seves trajectòries professional i vital amb èxit. 

El Programa TLN Mobilicat oferirà serveis d'orientació i capacitació lingüística i intercultural als participants, com a elements previs i preparatoris per a l'adquisició d'experiència laboral pràctica en un país de la Unió Europea. Un cop superada la fase de preparació i la capacitació es realitzarà un període de pràctiques professionals no remunerades en països de la Unió Europea. 

Data límit de presentació de projectes: 14 de novembre de 2015. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6987/1452644.pdf

  • Convocatòria Forma i Insereix 2015

Aquesta convocatòria subvenciona el 100% de les accions formatives (un màxim de 15 persones) per a les entitats que necessiten contractar persones (s'haurà de contractar el 60% de les persones formades). Les entitats beneficiàries d’aquesta subvenció poden ser empreses, associacions empresarials i gremis.

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins al 31 d’octubre de 2015, inclòs.

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/empreses/convocatories/ajuts_subv/2015/Forma_Insereix.html

  • Convocatòria per promoure l'emprenedoria

Concessió de subvencions destinades a promoure l’emprenedoria entre el col·lectiu de joves en el marc del Programa de Garantia Juvenil des de les fortaleses dels territoris on s’ubiquen les entitats que presenten les sol·licituds.

Termini de presentació de sol·licitud: 19 de novembre de 2015 (concurrència competitiva). 

 

Tots aquests són ajuts per a subvencionar projectes que millorin la ocupabilitats dels joves de la comarca. Trobareu la informació de tots aquests i més al portal de https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/soc/legislacio/convocatories/2015.html.