Què és el Programa de Garantia Juvenil?

Què és la Garantia Juvenil?

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur juvenil. La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea per reduir l'atur juvenil, implementada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). A Catalunya compta amb fons propis i del Fons Social Europeu. 

En concret, pretén la integració sostenible en el mercat de treball dels joves, en particular d'aquells que no tenen feina i que no estan integrats als sistemes d'educació o formació, així com els joves que corren risc de patir exclusió social i els procedents de comunitats marginades.

Requisits:

 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
 • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
 • Tenir més de 16 anys i menys de 30, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Què és el que t'oferim?

INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT

Sabem que les primeres transicions entre feines o entre el sistema educatiu i el món laboral sovint són complicades. Per aquest motiu, el Sistema de la Garantia Juvenil a Catalunya té l’objectiu de facilitar-te aquesta transició, oferint-te assessorament i suport des de l’inici del procés a través d’una xarxa de professionals.

Aquesta xarxa es crea amb la finalitat de facilitar-ne i apropar-ne l’accés a tots aquells joves que en vulgueu fer ús, i és el primer contacte de les persones interessades a la iniciativa de la Garantia Juvenil.

Des d’aquesta xarxa de professionals, podràs obtenir assessorament sobre recursos i programes genèrics per a joves, amb una especial rellevància de tota aquella informació relacionada amb els àmbits formatius i laborals a Catalunya. A més, si tens dificultats a l’hora de fer la inscripció, des d’aquests punts d’atenció també s’oferirà suport per facilitar-te la inscripció autònomament, i fins i tot fer-la per a aquelles persones que puguin tenir algun tipus de dificultat.

ENTREVISTA INICIAL I ACOMPANYAMENT

Un cop t’hagis inscrit i en un termini màxim de 30 dies contactarem amb tu i et citarem per fer una primera entrevista.

En aquest punt, rebràs un servei d’atenció personalitzada on es farà l’acollida i una primera identificació dels teus objectius professionals i les teves competències per assolir-los.

Una vegada feta aquesta primera entrevista a l’oficina de Treball, t’oferirem unes actuacions concretes i se t’assignarà una tutorització personalitzada i especialitzada, més o menys intensa, segons les teves necessitats.

Aquesta tutorització es dissenyarà a mida, d'acord amb el teu perfil i els objectius que vols assolir, i pot ser des d’un seguiment no presencial per correu electrònic o telèfon, fins a una tutorització intensiva i especialitzada.

ITINERARIS

Després de l’entrevista, se t’oferirà un itinerari que farà incidència en aquells aspectes que hagis de reforçar per assolir els objectius proposats.

Depenent de la primera valoració realitzada mitjançant l’entrevista inicial els itineraris que podràs realitzar giraran al voltant d’aquells aspectes que hagis de reforçar per assolir els objectius proposats.

Els itineraris estan formats per diferents programes i actuacions de la Generalitat de Catalunya que tenen com a objectiu que t’incorporis al mercat laboral amb les majors garanties d’èxit.

Tant si has acabat d’estudiar i vols explorar el mercat laboral, com si no vas acabar els estudis i ara t’agradaria tornar-hi, posem a la teva disposició una serveis que et facilitaran el camí triat. Un cop ja siguis dins de la Garantia Juvenil, conjuntament buscarem l’actuació o actuacions que més s’adaptin al teu perfil i als teus requeriments.

Aquests itineraris són:

ITINERARI 1: Suport en l'orientació laboral i la cerca de feina.

Si no saps de què pots treballar, si busques feina i no saps per on començar o si t’has plantejat treballar a l’estranger, t’acompanyem en tot aquest procés i t’ajudem a aclarir els dubtes que et puguin sorgir.

És important descobrir quins són els teus interessos i motivacions professionals, l’autoconeixement de les teves habilitats i competències t’ajudaran a poder definir un objectiu professional.

Un equip de professionals t’ajudarà a reflexionar sobre què et demana el mercat de treball, què pots oferir tu, quines accions pots fer per reduir la distància amb el teu objectiu professional i millorar la teva recerca de feina.

Un cop definit el teu objectiu professional, és necessari conèixer i dominar els passos que has de seguir i les eines més adients per realitzar una cerca de feina que et porti aconseguir aquest objectiu.

Un equip tècnic especialitzat t’ajudarà a utilitzar el currículum més adient, els canals de feina més adequats al teu objectiu professional, a més, et donarà consells pràctics per fer més atractives les teves candidatures.

Busques feina a Europa? Xarxa EURES, Treballa a Europa. 

https://www.sepe.es/contenidos/ca/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html

Programes d'intercanvi internacionals. Vols aconseguir experiència en la teva ocupació dins de la Unió Europea? Vols ampliar el teu ventall de possibilitats de trobar feina? 

Els programes de mobilitat t’ofereixen estades de pràctiques i de formació d’aprenents en empreses a l’estranger per adquirir experiència laboral i millorar el coneixement de llengües estrangeres.

Els programes d’intercanvis internacionals, faciliten estades de practiques professionals a l’estranger i es concreten en:

ITINERARI 2: Reforç de la formació i experiència professional.

Has acabat fa poc els estudis i vols fer pràctiques? T'estimaries més fer formació per millorar en la teva professió?

Si vols continuar la teva formació i preparació professional o si vols adquirir experiència professional pots dirigir-te a diferents programes, el personal tècnic especialitzat t’ajudarà a definir aquell que s’ajusta més a les teves necessitats.

 • Aprenent i treballant: Formació professional per a l’ocupació en el que alternaràs, formació i activitat laboral retribuïda en una empresa a través del contracte de formació i aprenentatge.
 • Programes de segona oportunitat: Programa de suport integrat, tutoria, orientació, formació suport a la cerca de feina, a joves que han abandonat la formació i necessiten motivació.
 • Formació professional amb certificat professional: Oferta àmplia i variada de cursos formatius de diferents professions i ocupacions que et possibilita professionalitzar-te i obtenir l’acreditació oficial.
 • Formació professional en idiomes i TIC: Et proposem formar-te en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i en llengües estrangeres, per a adaptar el teu perfil professional a les necessitats actuals de les empreses.
 • Programa Formació i Inserció: Cursos formatius amb continguts de formació professional per a l’ocupació i de formació bàsica per a que joves, d’entre 16 i 21 anys, que no han assolit el títol de l’ESO.

 • Fem Ocupació per a Joves: Programa d’orientació, tutorització, formació professionalitzadora i contractació laboral per a joves amb necessitats d’ampliar l’experiència professional.

 • Joves per a l'Ocupació: La Garantia Juvenil i el Programa Joves per l’Ocupació 2014, ofereix més de 2.000 places, per a orientar, formar professionalment, i afavorir la contractació laboral d’aquells joves que no han assolit el títol de l’ESO i/o amb sense o poca experiència laboral.

 • Pràctiques no laborals en empreses: Els programes de pràctiques no laborals en empreses per joves amb formació i sense experiència laboral. Les pràctiques s’han de desenvolupar en centres de treball sota la direcció i supervisió d'un tutor/a.

ITINERARI 3: Suport per a posar en marxa una idea de negoci.

T’has plantejat crear una empresa? Tens una idea i vols comprovar si és viable? Tens perfil emprenedor?

Si tens pensat crear la teva pròpia empresa o lloc de treball, però no saps per on començar, t'oferim recursos i informació d'interès que t'ajudaran a prendre aquesta decisió i orientar-te en el procés.

Servei d'assessorament per l'autoocupació i la iniciativa empresarial: servei que dóna suport als joves que tenen una iniciativa emprenedora. En el marc d’aquesta Xarxa, s’ofereix els serveis d'informació i orientació, assessorament, formació i suport a la consolidació entre d'altres. http://catempren.gencat.cat/

Programa finançet per: