Ets estudiant i vols fer pràctiques remunerades?

INFORMACIÓ SOBRE ELS AJUTS AL PRÀCTICUM ODISSEU

Els Ajuts al Pràcticum Odisseu pretenen incentivar l’estada de joves universitaris en pràctiques remunerades a les empreses rurals, per tal de promoure la competitivitat empresarial, així com el retorn i l’establiment d’aquests joves a les zones rurals. Els Ajuts al Pràcticum Odisseu s’inicien el curs acadèmic 2015-2016 com a projecte pilot, impulsats per la Direcció General de Joventut i la Secretaria d’Universitats i Recerca, amb el suport de les entitats promotores del projecte.

Dirigits a:

  • Entitats receptores: empreses, entitats i/o institucions situades en territoris rurals.
  • Candidats: estudiants universitaris matriculats en universitats catalanes i especialment aquells originaris dels territoris rurals o bé amb ganes d’instal·lar-s’hi.

Durada: mínim 300 hores.

Ajut a l’estudi: mínim 5€ per hora de pràctiques, del qual un mínim de 2,5€/hora serà cofinançat per part de l’empresa.

Per a més informació consulta les BASES REGULADORES, o posa’t en contacte amb nosaltres al correu info@odisseujove.cat o bé trucant al 973.48.16.44.

Requisits dels estudiants:

  • Estar matriculat en estudis oficials de grau o màster d’una universitat del sistema universitari català. Haver superat un mínim del 50% dels crèdits de la titulació en el cas d’estudis de grau.
  • Complir els requeriments que fixi cadascuna de les universitats, en matèria de convenis de cooperació educativa, i complir amb els requisits específics de l’oferta d’ajuts a les pràctiques Odisseu a la que s’opta.
  • Preferentment ser originari del territori rural o bé estar interessat a instal·lar-s’hi.

PERÍODE per a inscriure’t a les ofertes: 14 de febrer a través del contacte amb les oficines de pràctiques de les universitats. Les ofertes seleccionades estaran disponibles a través de les borses de pràctiques de cada universitat/facultat sota el referent Pràctiques Odisseu.

Per a més informació consulta aquest Díptic Informació estudiants:

Consulteu el llistat d'empreses que ofereixen pràctiques en el marc del programa Odisseu 2015-16:

El perquè d'aquest programa:

Les pràctiques en empresa milloren la inserció laboral perquè permeten oferir als joves estudiants una primera experiència laboral vinculada a la seva formació acadèmica. Alhora, representen una oportunitat per a les empreses del medi rural per a contactar joves amb formació superior. Consulta més arguments.

El Pràcticum Odisseu per a la innovació té els següents objectius:

  • Col·laboració amb les empreses i professionals: localitzar totes les empreses i institucions de les zones rurals interessades en acollir joves en pràctiques, per a facilitar-los el contacte amb joves estudiants que tinguin el perfil més adequat per a respondre als objectius de l’empresa.
  • Compromís amb els i les joves: facilitar l’adquisició de competències professionals en empreses properes al seu lloc d’origen o en zones rurals, dins el seu sector o sectors professionals d’interès. Promoure estades de pràctiques de qualitat, amb bones condicions de treball i un projecte formatiu associat significatiu.
  • Amb les Universitats: col·laborar i participar en actes i activitats en l’àmbit universitari per a sensibilitzar els joves estudiants i oferir-los informació sobre les activitats d’Odisseu. 

Font: http://www.odisseujove.cat/serveis-per-a-joves-i-empreses/practicum-i-be...