Convocatòria per la contractació en pràctiques de persones beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil (ordre TSF/213/2016)

Quins són els objectius de la convocatòria?

 1. Incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació.
 2. Millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral.
 3. Permetre a les entitats i administracions contractar professionals durant 6 mesos i encarar alguns dels reptes del sector.

A qui va destinada la convocatòria?

Les persones que es contractin hauran de complir necessàriament totes les següents condicions:

 • Persones joves beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil que tinguin entre 18 i 29 anys.
 • Persones joves inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats (DONO) a les oficines del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)
 • Persones joves que acreditin la possessió d’alguna de les següents titulacions:
  • Títol universitari
  • Formació professional de grau mig o superior
  • Certificat de professionalitat

També s’hauran de complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Qui es beneficia de la subvenció?

 • Els ajuntaments de Catalunya
 • Els consells comarcals de Catalunya
 • Les entitats sense finalitat de lucre amb centre de treball a Catalunya, que com a mínim tinguin 1 treballador/a contractat/da (per a les entitats sense ànim de lucre s’atorgarà la subvenció segons la data de presentació de les sol·licituds, començant per la més antiga). 

La relació laboral consistirà en contractes laborals en pràctiques d'una durada de 6 mesos al 100% de la jornada. Com a molt tard, els contractes hauran de començar el 15 de novembre de 2016 i hauran de finalitzar, com a màxim, el 15 de maig del 2017. .

Pressupost de la convocatòria

El pressupost destinat a aquesta convocatòria és de 5.5000.000€ i està vinculat al Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, cofinançat per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014-2020.

Per cada contracte, s'atorgarà un import d'11.000 €.

Terminis

El termini per a presentar telemàticament la sol·licitud de subvenció és del 5 d’agost al 15 de setembre (ambdós inclosos), i caldrà indicar el nombre de contractes laborals en pràctiques que es vol subscriure.

La sol·licitud està disponible al portal “Tràmits” de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i a la web del SOC.

Convocatòria: