Poma Senyoreta, Poma Reineta i Pera de Cardós

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà va enviar varetes de Pomera Senyoreta, Pomera Reineta i Pera de Cardós a empeltar per tal de reproduir aquestes varietats antigues i locals d’arbres fruiters.

Empeltar és l’acció d’unir dues o més parts (tija, tronc, branca, etc.) de plantes diferents de manera que el conjunt es comporti com una sola planta. L’empelt és la varietat que es reprodueix i s’insereix sobre una altra, anomenada patró o portaempelt, que és la que té arrels.

Els portaempelts que s’han utilitzat són de pomeres M7 per les pomeres i de codony BA-29 per les pereres i influeixen sobre l’empelt en el vigor, la precocitat o endarreriment d’entrada en producció, la qualitat del fruit i sobre la resistència front adversitats climàtiques, sequera, problemes del sòl i malalties.

S’han empeltat aquestes varietats amb èxit i ara disposem d’arbres fruiters de varietats locals per a repartir. La idea era fer-ho mitjançant una jornada de tast de mongeta i un curs d’empelt, però degut a les circumstàncies que estem vivint, us anirem informat com farem el repartiment.