CIRERER POPA DE VACA

El passat 15 de juny de 2021 vam recollir les cireres dels dos exemplars de popa de vaca que tenim el viver salvaguarda de Sort.
Aquest cirerer és una varietat local, única i molt antiga, procedent d’un cirerer de més de 150 anys localitzat a Escós . Un únic exemplar que hi havia a la comarca i que es va talar l’any 2014, per tant, els únics peus que resten estan al viver salvaguarda de Sort.
La consistència i el gust d’aquestes cireres és espectacular, tenen una forma allargada i bombada a la cara ventral, és d’aquí on ve la seva denominació ja que s’assemblen a les mamelles d’una vaca.
El Consell Comarcal del Pallars Sobirà va caracteritzar aquesta varietat l’any 2017 per tal de poder inscriure-la al Catàleg de varietats locals d’interès agrari de Catalunya, creat l’any 2012 a través del Decret 131/2012, i gestionat per la Subdirecció General d’Agricultura del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) amb l’objectiu de contribuir a conservar, difondre, fomentar el conreu i la comercialització.
El catàleg té com a finalitat vetllar i tutelar el patrimoni fitogenètic autòcton i estableix les mesures necessàries per a la conservació, caracterització, recol·lecció i utilització dels recursos fitogenètics del sector agrari de Catalunya.
Però tot i així, la millor manera de conservar una varietat és recuperar-ne l’interès i promoure el cultiu en la població.