• Servei Públic

Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell

Grup moderat
Uneix-te al grup

Agenda (0)

No hi ha propers esdeveniments previstos

No s'han trobat resultats

No s'han trobat resultats

No s'han trobat resultats

No s'han trobat resultats

No s'han trobat resultats

Dades de contacte

DESCRIPCIÓ

Escoles Oficials d’Idiomes (EOI)

Les escoles oficials d’idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d’ensenyament d’idiomes moderns, que imparteixen els ensenyaments especialitzats regulats per la LOE. 

+ Info

Descripció

Escoles Oficials d’Idiomes (EOI)

Les escoles oficials d’idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d’ensenyament d’idiomes moderns, que imparteixen els ensenyaments especialitzats regulats per la LOE. 

L’Escola Oficial d’Idiomes de La Seu d’Urgell va ser creada el curs 2003-2004 pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (Decret 422/2004 del 4 de novembre de 2004).

Actualment, la nostra escola imparteix els següents idiomes: anglès i francès.

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de regim especial (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009). ORDRE EDU/34/2009, de 30 de gener, pel qual s’organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de regim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes (DOGC núm. 5318 de 13.02.2009).

L’EOI de la Seu d'Urgell també gestiona el CPD a Sort on s'imparteixen classes d'anglès i el CPD a Puigcerdà on s'imparteixen classes d'anglès i francès.

La nostra adreça és:

EOI de La Seu d'Urgell

C. Capdevila 29, 1r

25700 La Seu d'Urgell

Tel. 973 35 44 46 - Fax. 973 35 42 78

E-mail: eoilaseudurgell@xtec.cat

Coneix altres EOI
EOI Catalunya
EOI Espanya

Membres del grup (2)

imatge de Admin