El Consell Comarcal rep una subvenció per contractar un/a tècnic/a impulsor/a al Pallars Sobirà del programa Garantia Juvenil

A fi de crear una xarxa de 76 impulsors de la Garantia Juvenil arreu del territori català, el Departament d’Empresa i Ocupació, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha destinat una partida de 2.432.000 euros del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014 – 2020.

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà ha sol·licitat la subvenció per contractar un impulsor/a de la Garantia Juvenil al Pallars Sobirà, per un any de durada i a jornada completa. Les funcions de l’impulsor/a seran:

  • Promoció i difusió del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 
  • Seguiment i tutorització dels joves durant i després de la seva participació en les diferents polítiques actives d’ocupació o bé en els programes específics que s’articulin per al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 
  • Relació i coordinació amb les entitats i altres organismes que participin en el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.  

L’objectiu és fomentar la inscripció dels joves en aquest registre perquè puguin participar en aquesta iniciativa europea. La Garantia Juvenil compromet la Generalitat a facilitar una oferta de formació, pràctiques, feina o assessorament en emprenedoria a persones majors de 16 anys i menors de 25 anys (o menors de 30 anys en el cas de persones amb una discapacitat igual o superior al 33%) i que es trobin sense treballar ni estudiar en el moment de la inscripció.

El procés de sel·lecció de candidats per aquest nou lloc de treball (Impulsor de Garantia Juvenil) es farà a partir del registre de demandants d'ocupació no ocupats (DONO) de l'oficina de treball del SOC de Tremp. El dia 20 de maig s'ha d'haver formalitzat el contracte. 

Més informació:

Comentaris

Ja tenim a la nova tècnica de Garantia Juvenil!

El passat dimecres 20 de maig va començar a treballar a l'Oficina Jove (Casa Xorret - Sort) com a tècnica impulsora de Garantia Juvenil, la Mirieia Giménez.

Podeu contactar amb ella per:

Felicitats i bona feina!