Campanya "Tant tu com jo"

Campanya per la igualtat

El Pallars Sobirà posa en marxa la campanya “Tant tu com jo” per fomentar la igualtat entre dones i homes.

“Tant tu com jo” mostra el testimoni de persones de la comarca del Pallars Sobirà que trenquen estereotips de gènere i vol sensibilitzar sobre les desigualtats de gènere oferint alternatives reals.

Aspectes com la segregació horitzontal, la corresponsabilitat en el treball domèstic i de cura, el sostre de vidre, la conciliació de la vida laboral i familiar i les noves masculinitats, són alguns dels aspectes que cal tenir molt presents per assolir una igualtat real entre dones i homes.

Si volem avançar com a societat, cal que practiquem la igualtat!

Més info: http://tanttucomjo.pallarssobira.cat/