Licitació del bar del Carnaval de Sort

Es fa públic que l'Ajuntament de Sort ha iniciat expedient per a l'adjudicació de la llicència d'ocupació privativa del servei de bar del Carnaval 2018 de Sort (exp. 2018/1)

Les ofertes es podran presentar fins el divendres 19 de gener, a les 2 del migdia, a les oficines municipals; a la nostra pàgina web trobareu més informació i el plec de clàusules de la licitació.

+info https://sort.cat/licitacio-del-bar-del-carnaval/