Licitació bar Carnaval Sort

Es fa públic que l'Ajuntament de Sort ha iniciat expedient per a l'adjudicació de la llicència d'ocupació privativa del servei de bar del Carnaval 2017.

El termini de presentació d'ofertes finalitza en data 10/02/2017, a la nostra pàgina web trobareu més informació sobre el procediment i podeu descarregar el plec de clàusules.

+info http://sort.cat/licitacio-del-bar-de-carnaval/